Veleprodajna trgovina Würth - Rijeka

Poslovnica Rijeka - Viškovo
Marinići 165
51 216 Viškovo

Telefon: 051 614 679
Telefax: 051 504 290
E-Mail: shop_rijeka@wuerth.com.hr

Radno vrijeme:
Pon.–Pet. 7:30 - 15:30 sati

Poslovnica Rijeka - Čavle
Bujanovo 10
51 218 Čavle

Telefon: 051 627-719
Telefax: 051 051/627-718
E-Mail: shop_rijeka@wuerth.com.hr 

Radno vrijeme:
Pon.–Pet. 7:30 - 15:30 sati